Płatnik 10.02.002 (2019) - Program ZUS. Instrukcja instalacji.

Płatnik 10.02.002 - program ZUS wydany w 2019 roku do tworzenia, weryfikacji i wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych - Instrukcja instalacji.

Uwaga

Od 1-wszego października 2020 roku próba aktualizacji programu Płatnik kończy się błędem związanym z wygaśnięciem ważności certyfikatu.
Aby rozwiązać ten problem skorzystaj z programu naprawczego P2StartFix.

Płatnik 10.02.002 - aktualizacja programu zus wydanego w 2019 roku

pobierzPlatnik.10.02.002.zip

Płatnik - niezbędnik dla firm - zapamiętanie aktualnego hasła

Bezpłatny program"Płatnik" służący firmom przy tworzeniu, weryfikacji i wysyłaniu dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może przysporzyć sporo kłopotów jeśli nie włączymy go z powodu zapomnianego hasła.

Przed przystąpieniem do aktualizacji nowej wersji programu Płatnik 10.02.002 zapamiętaj hasła dla obecnie zainstalowanej wersji Płatnika.
Będą one potrzebne po zakończeniu aktualizacji Płatnika jeśli taką posiadasz.

W tym celu uruchom program Koala Ratownik i zdekoduj hasło.
Oba hasła powinieneś zobaczyć jak na poniższym obrazku.

Koala Ratownik 4.0 - odczytane hasła do aktualnie zainstalowanej wersji programu Płatnik

pobierzKoalaRatownik40.zip

Następnie przejdź do instalacji programu Płatnik w wersji 10.02.002.

Proces aktualizacji programu Płatnik

 1. Pobierz Platnik.10.02.002, rozpakuj a następnie uruchom plik .exe

Zostanie otwarty program instalacyjny.
W przypadku gdy mamy już zainstalowaną starszą wersję, pojawi się okienko z zapytaniem czy chcemy usunąć wcześniejszą wersję czy też wykonać ponowną instalację.

Płatnik 10.02.002 - kreator programu instalacyjnego Płatnik

W przypadku gdy pierwszy raz instalujemy widoczne będzie okienko kreatora.
To okienko również będzie widoczne gdy mając zainstalowaną starszą wersję wybraliśmy opcję "Wykonaj ponowną instalację programu Płatnik 10.02.002"

Kliknij w przycisk "Dalej".

Płatnik 10.02.002 - kreator programu instalacyjnego Płatnik

 1. Wybierz katalog, w którym będą umieszczane pliki programu lub kliknij w przycisk "Dalej"

  Płatnik 10.02.002 - instalator - lokalizacja docelowa - wybierz katalog, w którym zastaną zainstalowane pliki programu

 2. Wybierz katalog, w którym będą umieszczane pliki danych programu lub kliknij w przycisk "Dalej" aby kontynuować

  Płatnik 10.02.002 - instalator - lokalizacja danych programu - wybierz katalog, w którym będą umieszczane pliki danych programu

 3. Wybierz typ bazy danych, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom lub kliknij w przycisk "Dalej"

  Płatnik 10.02.002 - instalator - typ bazy danych - wybierz typ bazy danych, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom

 4. Zdecyduj czy chcesz utworzyć domyślną bazę danych lub kliknij w przycisk "Dalej"

  Płatnik 10.02.002 - instalator - tworzenie bazy danych - zdecyduj czy chcesz utworzyć domyślną bazę danych

 5. Jeśli tworzysz nową bazę danych, to wprowadź dla niej nazwę pliku oraz zdefiniuj hasło. Zapamiętaj je.

  Płatnik 10.02.002 - instalator - tworzenie bazy danych - wprowadź nazwę pliku bazy danych

 6. Wprowadź dane, które będą potrzebne do używania programu takie jak: imię, nazwisko, hasło administratora. Zapamiętaj je!

  Płatnik 10.02.002 - instalator - konfigurowanie konta administratora programu - wprowadź dane, które będą potrzebne do używania programu

 7. Jeśli nie wpiszesz hasła to pojawi się okienko modalne z informacją:

  "Hasło administratora powinno składać się przynajmniej z 8-śmiu znaków"

  Płatnik 10.02.002 - instalator - okienko modalne - hasło administratora powinno składać się przynajmniej z 8-śmiu znaków

 8. Jeśli wpiszesz zbyt słabe hasło, to pojawi się okienko modalne z dokładniejszym opisem:

  "Hasło administratora powinno składać się przynajmniej z 8-śmiu znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne"

  Płatnik 10.02.002 - instalator - okienko modalne - hasło administratora powinno składać się przynajmniej z 8-śmiu znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne

 9. Następnie rozpocznie się proces kopiowania i instalowania plików w systemie Windows

  Płatnik 10.02.002 - instalator - stan instalacji - wykonuje żądane operacje - trwa instalowanie plików programu

 10. Będą instalowane kolejne pakiety

  Płatnik 10.02.002 - instalator - stan instalacji - wykonuje żądane operacje - trwa instalowanie pakietu WRFSI...

 11. Po zakończeniu instalacji będziemy proszeni o zrestartowanie komputera. W tym celu należy pozostawić zaznaczoną opcję "Tak chcę teraz uruchomić ponownie komputer" i kliknąć w przycisk "Dalej".

  Płatnik 10.02.002 - instalator - zakończenie instalacji - tak chcę teraz uruchomić ponownie komputer

 12. Następnie może pojawić się okienko modalne z komunikatem:

  "Aby instalacja zakończyła się poprawnie, po ponownym uruchomieniu komputera należy zalogować się na to samo konto użytkownika"

  Płatnik 10.02.002 - instalator - okno modalne - aby instalacja zakończyła się poprawnie, po ponownym uruchomieniu komputera należy zalogować się na to samo konto użytkownika

 13. Po zrestartowaniu komputera oraz uruchomieniu zainstalowanego programu Płatnik pojawi się okienko logowania odo programu. Wpisz tutaj wcześniej podane hasło administratora.

  Płatnik 10.02.002 - logowanie do programu - trzeba podać login i hasło

 14. W razie problemów możesz ponownie skorzystać z programu Koala Ratownik aby przypomnieć sobie zapomniane hasło.

Pobranie

Data wydaniaWaga
11.12.2019155 MB
pobierzPlatnik.10.02.002.zip

Program do przypomnienia hasła w Płatniku