Kalkulator Opodatkowania Spółki Komandytowo Akcyjnej (SKA) po wejściu w życie "Polskiego Ładu 2022"

Spółka komandytowo-akcyjna (SKA) — czy to będzie hit 2022 roku?

W tym tygodniu dowiedziałem się, że planowany jest "wielki" program naprawczy do nowego już wprowadzonego "Polskiego Ładu 2022".
Coś nie do końca chyba komuś wyszło z wyliczeniami. Może zabrakło właściwych kalkulatorów.

W tym roku Spółka komandytowo-akcyjna może być receptą na rosnące obciążenia podatkowo-składkowe.

Po co komu kalkulator ?

W ostatnim czasie byliśmy zachęcani w różnych sposób do zapoznawania się z zyskami, na jakie potencjalny Kowalski mógł liczyć po wejściu Polskiego Ładu 2022. Mamy nawet dostępny rządowy "Kalkulator Polski Ład — wynagrodzenie na umowę o pracę". Nikt tak jednak nie policzy Ci dokładnie, ile stracisz lub zyskasz na Polskim Ładzie jak Ty sam. Biorąc pod uwagę jak bardzo już mamy skomplikowane przepisy podatkowe, zadanie to nie jest łatwe.

Wykonałem dla Ciebie drobny kalkulator opodatkowania SKA, który to zadanie nieco może Ci ułatwić. Jeśli prowadzisz dochodową działalność gospodarczą, to ten kalkulator pomoże Ci podjąć decyzję o ewentualnym przejściu z DG na S.K.A.

Dzięki niemu porównasz konkretnie wyliczone kwoty, stanowiące obciążenie podatkowe i składkowe prowadząc DG oraz SKA.

Co to jest SKA?

W dużym skrócie Spółka komandytowo-akcyjna uregulowana została w art. 125 do art. 150 Kodeksu spółek handlowych. Spółkę tworzą:

 • komplementariusz — nazwisko tego wspólnika znajdzie się w nazwie spółki, który ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. To on prowadzi sprawy spółki;
 • akcjonariusz(e) — może być jeden lub wielu akcjonariuszy. Ich liczba nie jest ograniczona. Obowiązkowo Spółka musi mieć statut w formie aktu notarialnego. Minimalny kapitał zakładowy to 50 tys. zł. Kodeks spółek handlowych dopuszcza w nazwie tej spółki używanie w obrocie skrótu "S.K.A.". W języku potocznym spółkę tę często podaje się skrótem "SKA".

SKA — podatki i ZUS

Podatek CIT

Od 2014 roku S.K.A. jest podatnikiem podatku CIT. Spółka ta stosuje jedną z dwóch możliwych stawek podatkowych:

 • 9% — w przypadku kiedy jej przychody nie przekraczają 2 mln EUR;
 • 19% — w przypadku kiedy jej przychody przekroczą 2 mln EUR.

Podatek PIT od wypłaty zysku lub zaliczki na poczet zysku dla wspólnika

Spółka komandytowo-akcyjna zobowiązana jest do potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19%.

Podatek PIT pomniejszony o zapłacony podatek CIT w przypadku wypłat dla komplementariusza

Tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz. W tym przypadku od podatku PIT Spółka odlicza kwotę zapłaconego przez nią podatku CIT w proporcji przypadającej na wspólnika.
Jeżeli Spółka zapłaci 9% podatku CIT od swoich dochodów, w przypadku wypłat dywidendy dla komplementariusza dopłaci jedynie 10% w sytuacji, gdy nie przekroczy limitu przychodów 2 mln EUR.
W przypadku przekroczenia tego limitu spółka nie zapłaci już żadnego podatku PIT, zakładając, iż komplementariusz posiada 100% udziałów w Spółce.

Składki ZUS

Na dzień 9.02.2022 zarówno akcjonariusz(s), jak i komplementariusz nie mają obowiązku płacenia składek ZUS.
Podobnie rzecz ma się w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.
Czy to się zmieni po wejściu programu naprawczego Polskiego Ładu, tego jeszcze nie wiemy.

Kalkulator — porównanie opodatkowania w przypadku komplementariusza SKA i przedsiębiorcy na podatku liniowym 19%

Kalkulator jest bardzo łatwy w użyciu. Określasz w nim jedynie dwie informacje:

 • przychody ze swojej działalności;
 • koszty z prowadzenia swojej działalności. Obie wartości ustalasz poprzez przesuwanie suwaka w prawo lub w lewo.

Wyliczenia zobaczysz na bieżąco po każdorazowo wykonanej zmianie przychodu lub kosztów.

Przykład 1 — dochód w wysokości 1 mln zł

W tym przypadku:

 • SKA stosuje skalę podatkową 9%;
 • przedsiębiorca nie płaci jeszcze daniny solidarnościowej;
 • przedsiębiorca płaci jednak znaczącą kwotę przeznaczoną na składkę zdrowotną.

Przykład 2 — dochód w wysokości 2 mln zł

W tym przypadku:

 • SKA stosuje skalę podatkową 9% i efektywne opodatkowanie nie zmienia się;
 • przedsiębiorca płaci już daninę solidarnościową i płaci dwukrotnie większą składkę zdrowotną.
 • przedsiębiorcy rośnie efektywne opodatkowanie (liczone w %).

Przykład 3 — dochód powyżej 2 mln EUR

W tym przypadku:

 • SKA stosuje skalę podatkową 19% i efektywne opodatkowanie wzrosło do 19% — jednak już nie zwiększy się więcej;
 • przedsiębiorca na podatku liniowym płaci większą daninę solidarnościową i płaci znowu większą składkę zdrowotną.
 • kolejne zwyżki w dochodach oznaczają dla niego kolejne wzrosty obciążeń.